Kaart Luchtwachtgroepen in Nederland.


       Rood omcirkelde is luchtwachtkring 4Y ,waarvan 4Y1 Luchtwachtpost  
       Zandvoort was  en 4Y2 luchtwachttoren Spaarndam , 
       en 4Y3 Luchtwachttoren Hoofddorp. De afstanden tussen de 
       luchtwachttorens en Luchtwachtpost van kring 4Y was ongeveer 13 Km.
  
         
  • 4e Luchtwachtgroep te Alkmaar van het Korps Luchtwachtdienst (KLD)
  • De opening van dit luchtwachtcentrum was in 16 december 1953.
  • Dit centrum bleef bestaan tot 1968 toen de Kld werd opgeheven.
  • Rechts kapitein-waarnemer J. de Groot (commandant van de 4e Luchtwachtgroep) als duty-controller, daarnaast een liaison officier en daarnaast een tweede luitenant als postencontroller-medewerker. 
  • Adres, Boezemsingel  2  hoek Eilandswal / 1821 AK  Alkmaar  Noord-Holland, Nederland.         
  • Zwart/wit foto,s hieronder zijn van rond 1956 , en de foto,s in kleur zijn van 29-01-2019 genomen door P.Noordhoff
Het interieur van het luchtwachtcentrum in Alkmaar met het verticale long range bord.
Groepsfoto van de staf van de 4e luchtwachtgroep van het Korps Luchtwacht Dienst te Alkmaar. In het midden kapitein J. de Groot.
Foto : Kon. Luchtmacht, foto lic. CC- BY