Kadasterkaart 23407 Haarlem Lwt.Spaarndam Bron St. Menno van Coehoorn

Topo kaarten Gem. Haarlem
Luchtfoto Fort Bezuiden Spaarndam. St. Menno Coehoorn. (links op foto LWT)