Deze site is op zoek naar info zoals foto,s ,verhalen en documenten over de luchtwachttoren Spaarndam uit de periode vanaf de bouw 1954/1955 tot de sloop rond 1985. Ook wil ik graag namen van Luchtwachters die de toren van Spaarndam hebben bemand.


Verder ben ik opzoek naar info over personeel en foto,s van Luchtwachtoren Spaarndam en Luchtwachtpost 4Y1 in Zandvoort en Luchtwachttoren 4Y3 die op het Fort in Hoofddorp stond.

              

Site maker, Paul Noordhoff
pakati@protonmail.com

Bronnen site luchtwachttoren Spaarndam.

Funderings foto,s privé collectie P.Noordhoff  dec.2017.
Funderings foto met Nova Zembla op achtergrond ,Rene Ros 2007.
Foto Raatbouw elementen www.bunkerinfo.nl
Kaart met nog bestaande torens van S. v.Lochem  2016.
Posters met oproep voor vrijwilligerskorps Luchtwachtdienst Gem.archief Rotterdam.
Kranten knipsel Zandvoorts Courant 15 feb. 1952.
Kranten knipsel Haarlems Dagblad 6 feb. 1957.
Foto Haagse Bunkerploeg Commando bunker Zuidzand Zandvoort.
Foto Toren op Fort Hoofddorp uit collectie Jan Wies.
Foto met koeien en Kld toren Geniedijk Hoofddorp Fons Brasser 13 mei 1971.
Bron & foto,s bewaking Fort Benoorden Spaarndamen Luchtwachttoren J.Berkhof. 1971
Tekening Luchtwachttoren Spaarndam SPD Cees Vroege 1980
KLD spot prenten 1957.
Beeldbank St. Menno van Coehoorn 1966
Historische werkgroep Spaarndam ( HWS )
Zandvoortse bunkerploeg
Bron beeldbank NIMH, Nederlands instituut voor Militaire Historie